<samp id="72kih"><tt id="72kih"><nobr id="72kih"></nobr></tt></samp>

<samp id="72kih"><ruby id="72kih"><legend id="72kih"></legend></ruby></samp> <ins id="72kih"></ins>
 • 越南語詞匯,越南語語法,越南語對話,越南語字母,越南語發音,learn vietnamese(Vi?t) | vietnamese course| speak vietnamese | vietnamese Pronunciation | vietnamese alphabet 越南語 越南語聽力 越南語入門 越南語口語 越南語學習 越南語發音 越南語詞匯 越南語語法 越南語對話 越南語字母 越南語網 越南語翻譯 越南語在線翻譯 越南語學習 越南語招聘 學越南語 越南語輸入法 網上學習越南語 廣州越南語翻譯 中文越南語互譯 越南語在線學習 越南語學習網 越南語視頻學習 如何學習越南語 越南語學習網站 越南語學習軟件 網上學習越南語 越南語語音學習 初級越南語學習 越南語學習心得
  越南使用的官方語言是越南語(京話),操越南語的人數占全國人口的90%以上.越南語是一種聲調語言,即用聲調來區別詞義,跟高棉語、泰語和漢語有很多相似之處。由于歷史的原因,越南語 和漢語的關系甚為密切,在詞匯上,越南語借用了大量的漢語詞,語言學界通常把這種被借用 到越語中的漢語詞稱為漢越詞,據統計,現代越南詞匯庫中的漢越詞占少占總詞匯量的60% 以上。在語法上,越南語是“主-動-賓”型結構,與漢語不同的是,越南語的定語要放在所 修飾的中心詞之后。除此之外,越南語的其他語法特點與漢語大體相同。

   

  chào ?ng 您好 | Anh kho? kh?ng 你好嗎?| t?m bi?t 再見 | cám ?n 謝謝

  字母與讀音

   

   

  越南語視頻學習資料

  越南語學習資料-1 | 越南語學習資料-2 | 越南語學習資料-3 | 越南語學習資料-4 | 越南語學習資料-5

  越南語學習資料-6 | 越南語歌曲

   

   


   紐約英語口語網-英語學習演示視頻

  日常用語

  歡迎 Hoan nghênh / ???c ti?p ??i an c?n
  你好 Chào anh (對男人) Chào ch? (對女人)
  á-l?! (喂)
  你好嗎?
  我很好, 謝謝. 您哪?
  (Anh/Ch?) kh?e kh?ng?
  Kho?, cám ?n. B?n thì sao?
  很久沒見了 Lau quá kh?ng g?p

  你叫什么名字?

  我叫

  B?n tên gì?
  T?i tên là ...

  你是哪國人?
  我是.....

  ?ng t? ?au ??n?
  T?i ??n t?...
  很高興見到你 Han h?nh g?p ?ng
  早上好 Chào bu?i sáng
  下午好 Xin chào
  晚上好 Chào bu?i t?i
  晚安 Chúc ng? ngon
  再見 Chào anh (>m) Chào ch? (>f) T?m bi?t
  祝您好運 Chúc may m?n!
  干杯/祝你健康 Chúc s?c kho?!
  祝你用餐愉快 ?n ngon nhé / Chúc ngon mi?ng
  祝你一路順風 Lên ????ng bi?nh an
  我不明白 T?i kh?ng hiê?u
  請慢一點說 Làm ?n nói ch?m h?n
  請把這個寫下來 Làm ?n vi?t xu?ng

  你說越南語嗎?
  是的, 會一點

  B?n có nói ti?ng Vi?t kh?ng?
  Có, ch? m?t chút
  勞駕/對不起 Xin l?i
  這個多少錢? Cái này giá bao nhiêu?

  謝謝
  不客氣

  C?m ?n c? (>m) C?m ?n c? nhi?u (>f)
  C?m ?n r?t nhi?u
  Kh?ng có chi
  廁所在哪里? C?u tiêu ? ?au?
  我愛你 Em yêu anh (f>m) Anh yêu em (m>f)
  .....用越南語怎么說? B?n nói ... th? nào trong ti?ng Vi?t?
  讓我安靜一下! ?? cho t?i yên! H?y ?? t?i yên!
  救命!
  著火了!
  停!
  C?u v?i!
  Cháy!
  Ng?ng l?i!
  快叫警察! Xin g?i c?nh sát!
  圣誕快樂,新年愉快 Chúc Giáng Sinh Vui V? và Chúc N?m M?i T?t Lành
  復活節快樂 Chúc M?ng Ph?c Sinh
  生日快樂 Chúc m?ng sinh nh?t
  會一種語言是永遠不夠的 M?t th? ti?ng thì kh?ng bao gi? ??

  1 [一]
  人稱
  越南語 - Wikipedia 1 [M?t]
  Ng??i

  我 T--
  T?i
  我和你 T-- v- b--
  T?i và b?n
  我們兩人 / 倆 C---- t--
  Chúng t?i
  他 A-- ?-
  Anh ?y
  他和她 A-- ?- v- c- ?-
  Anh ?y và c? ?y
  他們兩人 / 倆 H-- n---- b-- h-
  Hai ng??i b?n h?
  男人 N---- ?-- ?--
  Ng??i ?àn ?ng
  女人 N---- ?-- b-
  Ng??i ?àn bà
  孩子 ?-- t-- c--
  ??a tr? con
  一個家庭 M-- g-- ?---
  M?t gia ?ình
  我的家庭 / 我的家人 G-- ?--- c-- t--
  Gia ?ình c?a t?i
  我的家庭在這里 。 G-- ?--- c-- t-- ?--- ? ?--.
  Gia ?ình c?a t?i ?ang ? ?ay.
  我在這里。 T-- ? ?--.
  T?i ? ?ay.
  你在這里。 B-- ? ?--.
  B?n ? ?ay.
  他在這里和她在這里。 A-- ?- ? ?-- v- c- ?- ? ?--.
  Anh ?y ? ?ay và c? ?y ? ?ay.
  我們在這里。 C---- t-- ? ?--.
  Chúng t?i ? ?ay.
  你們在這里。 C-- b-- ? ?--.
  Các b?n ? ?ay.
  他們都在這里。 H- ? ?-- h--.
  H? ? ?ay h?t.

  2 [二]
  家庭
  2 [Hai]
  Gia ?ình

  祖父 / 外祖父 N---- ?--
  Ng??i ?ng
  祖母 / 外祖母 N---- b-
  Ng??i bà
  他和她 ?-- v- b-
  ?ng và bà
  父親 N---- c--
  Ng??i cha
  母親 N---- m-
  Ng??i m?
  他和她 C-- v- m-
  Cha và m?
  兒子 N---- c-- t---
  Ng??i con trai
  女兒 N---- c-- g--
  Ng??i con gái
  他和她 C-- t--- v- c-- g--
  Con trai và con gái
  哥哥 / 弟弟 N---- e- / a-- t---
  Ng??i em / anh trai
  姐姐 / 妹妹 N---- e- / c-- g--
  Ng??i em / ch? gái
  他和她 A-- v- c-- / a-- v- e- / c-- v- e-
  Anh và ch? / anh và em / ch? và em
  叔叔 / 伯父 / 叔父 / 舅父 / 姑父 N---- c-- / c-- / b--
  Ng??i c?u / chú / bác
  阿姨 / 嬸嬸 / 舅媽 / 姨媽 / 姑媽 N---- d- / c- / b--
  Ng??i dì / c? / bác
  他和她 C-- v- c-
  Chú và c?
  我們是一個家庭 / 我們是一家人。 C---- t-- l- m-- g-- ?---.
  Chúng t?i là m?t gia ?ình.
  這是個不小的家庭。 G-- ?--- k---- p--- n--.
  Gia ?ình kh?ng ph?i nh?.
  這是一個大家庭。 G-- ?--- l--.
  Gia ?ình l?n.

  3 [三]
  認識,相識
  3 [Ba]
  Làm quen

  你好 / 喂! X-- c---!
  Xin chào!
  你好! X-- c---!
  Xin chào!
  你好嗎 / 最近怎么樣?(用于問候) K--- k----?
  Kh?e kh?ng?
  您來自歐洲嗎? B-- t- c--- ?- ?-- à?
  B?n t? chau ?u ??n à?
  您來自美國嗎? / 您從美洲來嗎? B-- t- c--- M- ?-- à?
  B?n t? chau M? ??n à?
  您來自亞洲嗎? B-- t- c--- á ?-- à?
  B?n t? chau á ??n à?
  您住在哪一個賓館? B-- ? k---- s-- n-- v--?
  B?n ? khách s?n nào v?y?
  您在這里已經多久了? B-- ? ?-- b-- l-- r--?
  B?n ? ?ay bao lau r?i?
  您要停留多久? B-- ? b-- l--?
  B?n ? bao lau?
  您喜歡這里嗎? B-- c- t---- ? ?-- k----?
  B?n có thích ? ?ay kh?ng?
  您在這里度假嗎? B-- ?- d- l--- ? ?-- à?
  B?n ?i du l?ch ? ?ay à?
  歡迎您到我這兒來! B-- h-- ?-- t--- t-- ?-!
  B?n h?y ??n th?m t?i ?i!
  這是我的住址。 ?-- l- ?-- c-- c-- t--.
  ?ay là ??a ch? c?a t?i.
  我們明天見面嗎? N--- m-- c---- t- c- g-- n--- k----?
  Ngày mai chúng ta có g?p nhau kh?ng?
  我很抱歉, 我已有安排了。 X-- l--, n--- m-- t-- ?- c- v---.
  Xin l?i, ngày mai t?i ?? có vi?c.
  再見! T-- b---!
  T?m bi?t!
  再見! H-- g-- l-- n--!
  H?n g?p l?i nhé!
  一會兒見! H-- s-- g-- l-- n--!
  H?n s?m g?p l?i nhé!

  4 [四]
  在學校里
  4 [B?n]
  ? tr??ng h?c

  我們在哪里? C---- t- ? ?--?
  Chúng ta ? ?au?
  我們在學校里。 C---- t- ? t----- h--.
  Chúng ta ? tr??ng h?c.
  我們在上課。 C---- t- c- g-- h--.
  Chúng ta có gi? h?c.
  這些是學生。 ?-- l- c-- h-- s---.
  ?ay là các h?c sinh.
  這是女老師。 ?-- l- c- g---.
  ?ay là c? giáo.
  這是班級 / 教室。 ?-- l- l-- h--.
  ?ay là l?p h?c.
  我們做什么? C---- t- l-- g-?
  Chúng ta làm gì?
  我們學習。 C---- t- h--.
  Chúng ta h?c.
  我們學習一門語言。 C---- t- h-- m-- n--- n--.
  Chúng ta h?c m?t ng?n ng?.
  我學習英語。 T-- h-- t---- A--.
  T?i h?c ti?ng Anh.
  你學習西班牙語。 B-- h-- t---- T-- B-- N--.
  B?n h?c ti?ng Tay Ban Nha.
  他學習德語。 A-- ?- h-- t---- ?--.
  Anh ?y h?c ti?ng ??c.
  我們學習法語。 C---- t-- h-- t---- P---.
  Chúng t?i h?c ti?ng Pháp.
  你們學習意大利語。 C-- b-- h-- t---- Y ..
  Các b?n h?c ti?ng Y .
  他們學習俄語。 H- h-- t---- N--.
  H? h?c ti?ng Nga.
  學習語言是很有趣的。 H-- n--- n-- r-- l- t-- v-.
  H?c ng?n ng? r?t là thú v?.
  我們要理解 / 聽懂人們(講話)。 C---- t-- m--- h--- n---- n---- k---.
  Chúng t?i mu?n hi?u nh?ng ng??i khác.
  我們想和人們說話 / 交談。 C---- t-- m--- n-- c----- v-- n---- n---- k---.
  Chúng t?i mu?n nói chuy?n v?i nh?ng ng??i khác.

  5 [五]
  國家和語言
  5 [N?m]
  ??t n??c và ng?n ng?

  約翰來自倫敦的。 J--- t- L----- ?--.
  John t? London ??n.
  倫敦位于大不列顛。 L----- ? b-- A--.
  London ? bên Anh.
  他講英語。 A-- ?- n-- t---- A--.
  Anh ?y nói ti?ng Anh.
  瑪麗亞來自馬德里。 M---- t- M----- ?--.
  Maria t? Madrid ??n.
  馬德里位于西班牙。 M----- ? b-- T-- B-- N--.
  Madrid ? bên Tay Ban Nha.
  她講西班牙語。 C- ?- n-- t---- T-- B-- N--.
  C? ?y nói ti?ng Tay Ban Nha.
  彼得和馬耳塔來自柏林 。 P---- v- M----- t- B----- ?--.
  Peter và Martha t? Berlin ??n.
  柏林位于德國。 B----- ? b-- ?--.
  Berlin ? bên ??c.
  你們兩個都說德語嗎? H-- b-- n-- t---- ?-- à?
  Hai b?n nói ti?ng ??c à?
  倫敦是一個首都。 L----- l- m-- t-- ?-.
  London là m?t th? ??.
  馬德里和柏林也都是首都。 M----- v- B----- c--- l- t-- ?-.
  Madrid và Berlin c?ng là th? ??.
  首都都是又大又吵的。 C-- t-- ?- v-- l-- v-- ?-.
  Các th? ?? v?a l?n v?a ?n.
  法國位于歐洲。 N--- P--- ? c--- ?-.
  N??c Pháp ? chau ?u.
  埃及位于非洲。 N--- A- C-- ? c--- P--.
  N??c Ai C?p ? chau Phi.
  日本位于亞洲。 N--- N--- B-- ? c--- á.
  N??c Nh?t B?n ? chau á.
  加拿大位于北美洲。 C----- ? B-- M-.
  Cana?a ? B?c M?.
  巴拿馬位于中美洲。 P----- ? T---- M-.
  Panama ? Trung M?.
  巴西位于南美洲。 B----- ? N-- M-.
  Braxin ? Nam M?.

   

  小黄书直播